Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych WZ-I

 Zadania Oddziału


Do zakresu zadań Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych należy:

1) nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym na terenie województwa;
2) prowadzenie spraw związanych ze specjalizacjami dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia), w szczególności przez:
a) prowadzenie w Systemie Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych, zwanego dalej „SMK”, spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów,
b) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia
specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów,
c) kierowanie lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
d) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym,
e) dokonywanie w SMK weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji,
f) współpraca z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Minister Obrony
Narodowej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz jednostkami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne w celu realizacji zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy,
g) współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie organizowania
Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie kształcenia specjalizacyjnego,
h) gromadzenie i aktualizacja danych lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów odbywających specjalizację na obszarze województwa oraz przekazywanie ich do rejestrów osób odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
i) prowadzenie bazy danych o wolnych miejscach szkoleniowych na specjalizacje na terenie województwa,
j) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizacji zobowiązań lekarzy rezydentów z tytułu pobierania podwyższonego wynagrodzenia, uwarunkowanego wykonywaniem zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego,
k) prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, na lekarzy za niewywiązanie się przez lekarzy - rezydentów z zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych i wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,
l) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z kierownikami podmiotów szkolących dotyczących finasowania dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
m) planowanie i rozliczanie środków finansowych na refundację dodatków do
wynagrodzeń kierowników specjalizacji,
n) weryfikowanie wniosków o nadanie uprawnień do SMK;
3) realizacja zadań dotyczących funkcjonowania konsultantów wojewódzkich,
w szczególności przez:
a) ustalanie, w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi, potrzeb w zakresie doskonalenia kadr medycznych na terenie województwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania konsultantów
wojewódzkich oraz nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez
konsultantów wojewódzkich,
c) analizowanie rocznych raportów dokumentujących wykonanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowane przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania wskazanych problemów,d) prowadzenie spraw związanych z corocznym zawieraniem umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi oraz Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.

Tag

Powiadom znajomego