Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydział Transportu i Rozwoju Regionalnego (WTRR) - dawniej Wydział Rozwoju Regionalnego (WRR)

Dyrektor
Katarzyna Harmata
Zastępca Dyrektora
Ewelina Dobrołęcka
 

Sekretariat
 tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (al. Solidarności), piętro II, pokój 638

Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00


 
W skład Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego (dawniej Wydziału Rozwoju Regionalnego) wchodzą następujące oddziały:

 • Oddział projektów i kontroli
 • Oddział rozwoju infrastruktury drogowej
 • Oddział wdrażania Programu Maluch+
 • Oddział transportu

 
Do zakresu działania Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego (dawniej Wydziału Rozwoju Regionalnego) należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa, których uruchomienie nie wynika z ustanowienia programów resortowych lub rządowych,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji zadań objętych dofinansowaniem w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747 i 760) (wcześniej ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych) oraz zadań inwestycyjnych przyjętych, do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, a także przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, przy współudziale pracowników oddziału rozwoju infrastruktury drogowej oraz wspieranie działań oddziału rozwoju infrastruktury drogowej w zakresie prowadzenia kontroli poza miejscem realizacji zadań objętych ww. dofinansowaniem,
 • wypełnianie obowiązków planistycznych i sprawozdawczych dotyczących realizowanych zadań,
 • realizacja zadań kontrolnych Wojewody na podstawie porozumienia z dnia 11 września 2017 r. z Ministrem Rozwoju i Finansów w przedmiocie zadań z zakresu desygnacji,
 • wsparcie w realizacji spraw związanych z projektami dofinasowanymi ze środków zewnętrznych, a także wspieranie zespołów projektowych lub komórek realizujących projekty w zakresie określonym odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego,
 • realizacja zadań związanych z udzielonymi dotacjami w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów,
 • wypełnianie obowiązków planistycznych i sprawozdawczych dotyczących realizowanych zadań,
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na dofinansowanie zadań na podstawie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, z wyłączeniem kontroli na miejscu realizacji zadań,
 • realizacja zadań związanych z wcześniejszymi edycjami resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+,
 • wypełnianie obowiązków planistycznych i sprawozdawczych dotyczących realizowanych zadań,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193 i 1195),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622),
 • reprezentacja Wojewody w sprawach płatności za przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych,
 • koordynowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa oraz udziału w planowaniu środków na ich realizację.

 


 Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego