Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział transportu

Do zakresu działania Oddziału transportu należy:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464),

 2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193 i 1195), poprzez:

  • nadzór i kontrolę ośrodków szkolenia,

  • realizację zadania dotyczącego centralnej ewidencji kierowców, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz ewidencji instruktorów techniki jazdy,

 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), poprzez:

  • rejestrację pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu oraz na potrzeby służb specjalnych,

  • nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania,

  • udział w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

  • udział w programach rządowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa,

  • uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek,

 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622), w szczególności poprzez:

  • nadzór i kontrolę ośrodków doskonalenia techniki jazdy,

  • nadzór nad wykonywaniem przez starostę i marszałka województwa zadań wynikających z przepisów ustawy o kierujących pojazdami,

  • realizację zadań dotyczących centralnej ewidencji kierowców, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz ewidencji instruktorów techniki jazdy,

  • organizację egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,

 5. reprezentacja Wojewody w sprawach płatności za przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych,

 6. koordynowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa oraz udziału w planowaniu środków na ich realizację, w szczególności:

  • dopłat dla przewoźników autobusowych z tytułu stosowania przez nich ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów osób uprawnionych, których mowa w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

  • rekompensat dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego z tytułu stosowania przez operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003),

  • dotacji na wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne z ośrodków szkolących, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 oraz z 2023 r. poz. 1123),

  • dotacji na koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 oraz z 2022 r. poz. 2185).

Tag

Powiadom znajomego