Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz WZ-III

Wersja strony w formacie XML

Zadania Oddziału

Do zakresu zadań Oddziału Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej 
i Analiz należy:

1) realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, w szczególności przez:

a)      administrowanie Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia,

b)      gromadzenie, kontrolę, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom sprawozdań statystycznych:

-          MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach,

-          MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

-          MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

-          MZ-14     roczne  sprawozdanie  o          leczonych       w         poradni      skórnowenerologicznej,

-          MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

-          MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego,

-          MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych 
w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

-          MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,

-          MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,

-          MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,

-          MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-          MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

c) udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny;

2)   gromadzenie kwartalnych sprawozdań finansowych z publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda, 
i spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3)   monitorowanie sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa 
w zakresie występowania, w szczególności sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych lub strajkowych;

4)   monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami;

5)   zarchiwizowanie dokumentacji związanej z zakończonymi przed dniem 29 lutego 2020 r. postępowaniami prowadzonymi przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie oraz zakończonymi we wskazanym terminie sprawami związanymi z obsługą tej komisji;

6)   zrealizowanie zadań wynikających z art. 67n ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta związanych z zakończonymi do dnia 29 lutego 2020 r. postępowaniami prowadzonymi przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie przez:

a)    przygotowanie dokumentacji medycznej do zwrotu podmiotowi składającemu wniosek lub do zniszczenia oraz przygotowanie pisma przewodniego do podmiotu składającego wniosek,

b)   przekazanie Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie dokumentacji do sprawdzenia oraz pisma przewodniego do jego podpisu,

c)    przesłanie pisma do podmiotu wnioskującego,

d)   zwrot dokumentacji na wniosek podmiotu wnioskującego lub zniszczenie komisyjne z przedstawicielami Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie potwierdzone protokołem zniszczenia.

2. Do zadań Oddziału Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz należy również wykonywanie zadań w zakresie:

1)     sporządzania publikacji, raportów, informatorów, analiz i zestawień z zakresu ochrony zdrowia w województwie;

2)     współpracy z konsultantami wojewódzkimi w zakresie udostępniania danych statystycznych;

3)     współpracy z instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie udostępniania danych statystycznych.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane