Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa - 2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa - 2019 r.

 Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nr Data zamieszczenia wykazu Przedmiot
 1.  03.01.2019 r.  Wykaz nr 9/P/2018 nieruchomości do oddania w trybie przetargowym oraz wykaz nr 10/U/2018 zawieranych umów
 2.  07.01.2019 r.   Wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 3.  08.01.2019 r.  Wykaz nr 14/WO/2018 dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 5
 4.   08.01.2019 r.   Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 671/6 Opacz- Kolonia, gmina Michałowice
 5.  10.01.2019 r.   Wykaz nr 13/2018 dot. ul. Fizyków, dz. ew. nr. cz. 85/3
 6.  15.01.2019 r.   Wykaz nr ZN.1431.9.2019 dot. nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej
 7.  17.01.2019 r.   Wykaz nr 8/WMSP/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Strażackiej
8.  17.01.2019 r.  Wykazy dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych w rejonie Al. Krakowska
9. 18.01.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul Materii (Warszawa)
10. 28.01.2019 r.  Wykaz dot. wydzierżawienia część nieruchomości poł. przy ul. Mehoffera w Warszawie.
11. 28.01.2019 r.  Wykaz nr 9/BSP/2018 nieruchomości SP przeznaczonych do użyczenia (Płock)
12. 29.01.2019 r.  Wykaz nr 9/WMSP/2019  dot. Al. Krakowskiej- Warszawa
13. 06.02.2019 r.  Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych w rejonie ul. Fleminga
14. 07.02.2019 r.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem- Miasto Siedlce 
15. 12.02.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w rejonie ul. Soczewkowej- Warszawa
16. 12.02.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dzielnicy Bielany, przy ul. Palisadowa, oznaczonej jako dz. ew. nr 143, Warszawa
17. 13.02.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom na okres 3 lat, dot. część działki nr ew. 7/5 z obr 6-01, Góra Kalwaria
18. 14.02.2019 r. Wykaz nr 1/P/2019 oraz wykaz 1/U/2019 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
19. 14.02.2019 r. Wykaz nr 1/DT/2019 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
20. 15.02.2019 r.  Wykaz nr 1/40/2019 dot. ul. Znana 2- Warszawa
21. 19.02.2019 r.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. działki 313/46, położonej we wsi Dębe, gmina Serock- Starostwo Powiatowe w Legionowie
 22.  25.02.2019 r. Wykaz Nr 1/WSP/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości SP Płock, Obręb Nr 8 Śródmieście
 23.  27.02.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, Obręb Starawieś, gm. Liw, działka nr 977/1,
 24.  07.03.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, Obręb Boryszewo Stare i Stróżewko gmina Radzanowo, Dz. Nr 77/15, 77/17, 78/5, 78/8,
 25.  07.03.2019 r.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, Obręb Boryszewo Stare i Strózewko, gmina Radzanowo, Dz. Nr 77/11, 78/2
 26.  11.03.2019 r.  Wykaz Nr 2/WO/2019, dot. wydzierżawienia nieruchomości, Warszawa, ul. Przykoszarowa,
27. 14.03.2019 r.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz samorządu gminnego na okres 3 lat
28. 14.03.2019 r.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym w Grójcu
29. 18.03.2019 r.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży- Działka nr ew. 58/3, m. Pruszków
30. 19.03.2019 r.  Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Połczyńskiej
31. 19.03.2019 r.  Wykaz nr 4/WO/2019  dot. wydzierżawienia nieruchomości położnej przy ul. Bakalarskiej
32. 22.03.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
33. 22.03.2019 r. Wykaz nr 5/WO/2019 ul. Puławska
34. 29.03.2019 r. Wykaz nr WNS.1431.49.2019- Radom ul. Warszawska
35. 04.04.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność SP przeznaczonej do sprzedaży dot. Tczów Borki, gmina Tczów
36. 09.04.2019 r.  Wykaz nr 7/WO/2019 dot. ul. Krzyckiego 5/7, Warszawa
37. 09.04.2019 r.  Wykaz nr 2/WSP/2019 z dnia 02.04.2019 r. dot. obręb nr 12 "Radziwie" działka ew. nr. 2129/2- Prezydent Miasta Płocka
38. 09.04.2019 r.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, m. Brwinów, obr. 16, Starosta Pruszkowski 
39. 10.04.2019 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony na okres 3 lat, Dz. ew. nr 33/47, gmina Góra Kalwaria obręb Aleksandrów
40. 10.04.2019 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat, Dz. ew. nr 33/12, gmina Góra Kalwaria, obręb Aleksandrów
41. 11.04.2019 r. Wykaz obejmujący nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę na okres 3 lat- działka ew. nr 1/166 obręb LININ II. gmina Góra Kalwaria.
42. 11.04.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Gen. T. Rozwadowskiego, Warszawa- Urząd m.st. Warszawy
43. 11.04.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka ew. nr 34/1, położona w Pułtusku, obręb 23- STAROSTWA PUŁTUSKI
44. 11.04.2019 r. Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Smyczkowej, działka ew nr. 12/2, 13/2, Warszawa- Urząd m.st. Warszawy
45. 11.04.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego- gmina Gostynin, obręb Klusek, działka ew. nr. 368/4- Starosta Gostyniński
46. 16.04.2019 r.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- Wyszogród, obręb Rakowo, działki ew nr 264/1, nr 267/1- Starosta Płocki
47. 25.04.2019 r. Wykaz Nr 6/2019 nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, ul. Krakowiaków 20A, Warszawa Włochy, Działka ew. nr 75/23
48. 26.04.2019 r. Wykaz nr 10/WO/2019 dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Ciupagi, Warszawa- Urząd m.st. Warszawy BMMiSP
49. 26.04.2019 r. Wykaz nr 11/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dzielnicy Wawer, przy ul. Bysławskiej, Warszawa- Urząd m.st. Warszawy
50. 26.04.2019 r. Wykaz nieruchomości - Gmina Lipsko, obręb 0003 Boży Dar, działka nr 5/2- Starostwo Powiatowe w Lipsku
51. 30.04.2019 r.  Wykaz nr WNS.1431.3.2019- dot. Radom, ul. Słowackiego
52. 30.04.2019 r.  Wykaz nr WNS.1431.2.2019 - dot. Radom ul. Słowackiego
53. 06.05.2019 r. Wykaz nr 12/WO/2019 dot. nier. poł. w Dzielnicy Bielany, ul. Zgrupowania AK "Kampinos"- Urząd m.st. Warszawy BMMiSP
54. 06.05.2019 r. Wykaz nr 9/WO/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Wyczółki - Urząd m.st. Warszawy BMMiSP
55. 06.05.2019 r. Wykaz nr. 8/WO/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości poł. przy ul. Mączeńskiego- Urząd m.st. Warszawy BMMiSP
56. 06.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia- działka oznaczona nr. 330/4 położona w miejscowości Seroczyn gmina Wodynie - Starosta Siedlecki
57. 09.05.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu- Nowy Dwór Mazowiecki obręb 00298-03, działka nr 35/1
58. 15.05.2019 r.  Wykaz nr 13/WO/2019  dot. ul. Chełmżyńska, działka nr 20/35, Urząd m.st. Warszawy- BMMiSP
59. 15.05.2019 r.  Wykaz nr 27/WMSP/2019 ul. Materii, działka ew. nr 136/2, Urząd m.st. Warszawy- BMMiSP
60. 17.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny dot. działki o nr ew. 536 z obrębu Nowa Wola, położonej w gminie Lesznowola
61. 17.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat dot. działek z obr Aleksandrów oraz z obr. Linin II, położonych w Góra Kalwaria
62. 22.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, miasto i gmina Chorzele - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
63. 22.05.2019 r. Dwa wykazy dot. wydzierżawienia poszczególnych części nieruchomości położonej przy ul. IX Poprzecznej- Urząd m.st. Warszawy BMMiSP
64. 24.05.2019 r. Wykaz nr 18/WO/2019 dot. ul. Ostrobramska 36- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
65. 24.05.2019 r. Wykaz nr 2/P/2019 oraz Wykaz nr 2/U/2019 z dnia 23.05.2019 r. - Zarząd Mienia SP
66. 24.05.2019 r. Wykaz nr 19/WO/2019 dot. ul. Kościeliska 3 a, działka ew. nr 221, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
67. 28.05.2019 r. Wykaz nr 28/WMSP/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Radłowej- Urząd m.st. Warszawy
68. 28.05.2019 r. Wykaz nr 20/WO/2019 dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zdzieszowicach przy ul. Góry świętej Anny 21 A, oznaczonej jako działka 500/6, obr. 0007, Urząd m.st. Warszawy
69. 28.05.2019 r. Wykaz nr 2/DT/2019 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony- Zarząd Mienia SP
70. 31.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- dot. dz. ew nr 133/1 oraz 133/3 z obr. Tomice, gmina Góra Kalwaria
71. 31.05.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, dot. dz. ew. nr. 704/1 z obr 10- Śródmieście, m. Ciechanów
72. 31.05.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Modlińskiej 332- Urząd m.st. Warszawy- BMMiSP
73. 03.06.2019 r. Wykaz nieruchomości SP przeznaczonych do oddania w dzierżawę- Grodzisk Mazowiecki
74. 03.06.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- miasto Sierpc, ul. L. Solskiego- Starosta Sierpecki
75. 06.06.2019 r. Wykaz nr WNS.1431.4.2019 dot. Radom ul. Józefowska/ Cedrowa, działka nr 72
76. 12.06.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność SP, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostyynin, ozn jako działka ew. nr 99- Starostwo Powiatowe w Gostyninie
77. 12.06.2019 r. wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości poł. w dzielnicy Białołęka przy ul. Myśliborskiej 8, Urząd m.st. Warszawy
78. 14.06.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej, Warszawa- Urząd m.st. Warszawy
79. 14.06.2019 r. Wykaz nr 22/WO/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dzielnicy Targówek - Warszawa, przy ul. Kościeliskiej 3- Urząd m.st. Warszawy
80. 25.06.2019 r. Wykaz nr 24/WO/2019 dot. ul. Fortuny 11, dz. ew. nr. 95/3- Urząd m.st. Warszawy
81. 25.06.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowej SP, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 32/7, położonej w obrębie ew. Żabianka, gmina Trojanów- Starosta Powiatu Garwolińskiego
82. 02.07.2019 r. Wykaz nr 3/P/2019 nieruchomości do oddania w trybie przetargowym oraz wykaz nr 3/U/2019 zawieranych umów - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
83. 02.07.2019 r. Wykaz nr 25/WO/2019  dot. wydzierżawienia części nieruchomości- ul. Ciupagi - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
84. 02.07.2019 r. Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym dot. lokalu mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 10 E, ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 z obr. 72.
85. 08.07.2019 r. Wykaz nr 3/DT/2019 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony' Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Chmielna- Zarząd Mienia Skarbu Państwa
86. 09.07.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia- Starostwo Powiatowe w Legionowie
87. 11.07.2019 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie. Zwoleń Moniuszki, gmina Zwoleń- Starostwo Pow. w Zwoleniu
88. 11.07.2019 r. Wykaz nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka przy ul. Myśliborskiej 8, ozn. jako działka ew. nr 5/2 z obr. 4-06-09
89. 23.07.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze - Ostrołęka przy ul. Janusza Korczaka- Miasto Ostrołęka
90. 25.07.2019 r. Wykaz nr 26/WO/2019 oraz 27/ WO/2019 dot. ul. Żółny - Urząd m.st. Warszawy
91. 25.07.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Generalskiej w Otwocku
92. 30.07.2019 r. Wykaz nieruchomości SP, położonej na terenie powiatu mławskiego, przeznaczonej do dzierżawy
93. 31.07.2019 r. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży- Laskowiec ul. Mazurka, gm. Rzekuń - Starosta Ostrołęcki
94. 07.08.2019 r. Wykaz nr 4/P/2019 z dnia 02.08.2019 r. - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
95. 07.08.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul Wolskiej- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
96. 07.08.2019 r. Wykaz nr 3/SP/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- Nowy Dwór Mazowiecki
97. 12.08.2019 r. Wykaz nr 4/DT/2019 dot. nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
98. 14.08.2019 r. Wykaz nieruchomości SP przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz nieruchomości SP przeznaczonych do sprzedaży- Starostwo Powiatu Grodziskiego
99. 20.08.2019 r. Wykaz nr 3 /WSP/2019 z dnia 12.08.2019 r. - Urząd Miasta Płock
100. 26.08.2019 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży- Starosta  Pruszkowski
101. 26.08.2019 r. Wykaz dot. wydziarżawienia nieruchomości położonej przy ul. Żegańskiej- Urząd m.st.Warszawy
102. 26.08.2019 r. Wykaz nr 28/WO/2019 wykaz dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zdzieszowicach przy ul Góry Świętej Anny 21 A- Urząd m.st. Warszawy
103. 26.08.2019 r. Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul Katalogowa- Urząd m.st. Warszawy
104. 27.08.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, gmina Mogielnica- Starostwo Powiatowe w Grójcu
105. 27.08.2019 r. Załącznik do Ogłoszenia Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27.08.2019 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
106. 30.08.2019 r. Wykaz nr 29/WO/2019 dot. ul. Marywilska- Urząd m.st. Warszawy
107. 04.09.2019 r. Wykaz nr WNS.1431.5.2019 dot. ul. D. Czachowskiego - Urząd Miejski w Radomiu
108 12.09.2019 r. Wykaz nieruchomości SP przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Dz. Nr 1/1154 Linin II gm. Góra Kalwaria
109. 12.09.2019 r. Wykaz nieruchomości SP przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dz. Nr 1/5, Linin II gm. Góra Kalwaria
110. 12.09.2019 r. Wykaz nieruchomości S.P. przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki ew Nr 12/4 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij