Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa - 2020 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa - 2020 r.

 Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nr Data zamieszczenia wykazu Przedmiot
 1.  08.01.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu- nieruchomość położona w obrębie 0010 Miasto Mława, powiat mławski, oznaczona numerem ewidencyjnym 197/7- Starostwo Powiatowe w Mławie
 2.  08.01.2020 r. Wykaz nr. 51/WMSP/2019 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Daniłowskiego- Urząd m.st. Warszawy
 3.  10.01.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Sierpc stanowiących własność skarbu państwa- obręb: miasto Sierpc; działka nr 3283/10 oraz 4126- Starosta Sierpecki
 4.  10.01.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat- Studzieniec- działka nr 195/26- Starosta Sierpecki
5. 16.01.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- Starostwo Powiatowe w Mławie
6. 16.01.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
7. 20.01.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 735/1 poł w Żabin, gm Goworowo- Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
8. 20.01.2020 r. Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- Starosta Piaseczyński
9. 20.01.2020 r. Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- Starosta Piaseczyński
10. 27.01.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży- obręb Latowicz; działka nr 1453/2 i 1452/3- Starosta Miński
11. 27.01.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie- gmina Wieliszew, wieś Łajski- działka nr 145/21- Starostwo Powiatowe w Legionowie
12. 27.01.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- Starosta Sierpecki
13. 27.01.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę/ najem- gmina Baranów_Starostwo Powiatu Grodziskiego
14. 27.01.2020 r. Wykaz dot. użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Saskiej 63/75-Urząd m.st. Warszawy
15 29.01.2020 r. Wykaz dot. wydzierżawienia cz. nieruchomości między ul. Kuszników a ul. Kopijników działka nr 49, obręb 4-07-13 - Urząd m.st. Warszawy
 16  30.01.2020 r.  Wykaz nr 1/WSP/2020 dot. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 2 "Trzepowo" dz. nr 33
17 31.01.2020 r. Ogłoszenie + wykaz przeznaczonych do sprzedaży obręb Gołków, gm. Piaseczno, ul. Ceramiczna, dz nr 67/6 - Starostwo Powiatowe w Piasecznie
18 31.01.2020 r. Wykaz nr 4/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. rtm. W Pileckiego i ul. I. Gandhi, dz. nr 2/44, 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87, 2/88, obręb 1-10-75 w Warszawie, pow. 16 595 m kw. - P-nt m.st. Warszawy
19 04.02.2020 r. Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowy Duninów, obręb Lipianki, dz. nr 332 - Starosta Płocki
20. 11.02.2020 Wykaz nr 2/WO/2020 dot. nieruchomości położonej przy ul. Fortuny 9 w Warszawie, dz nr 117, obręb 6-12-16 pod obiekty handlowe, handlowo-usługowe- Urząd m.st. Warszawy
21 12.02.2020 r. ogłoszenie + wykaz nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 62/12, obręb 50 w Józefowie przeznaczonej do użyczenia na 15 lat - Starosta Otwocki
22 13.02.2020 ogłoszenie  + wykaz dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornej, przy ul. Wąskiej, dz. nr 104/2, obręb 01-14, pow. 0,1162 ha - Starosta Piaseczyński
23 13.02.2020 r wykaz sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego, dz nr 5676/16, pow 0,0616 ha, położona w obrębie Węgrów -Starosta Węgrowski
24 14.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonej w Łosicach przy ul. Kolejowej 23, lokale użytkowe nr 3 i 4, dz. nr 113 - Starosta Łosicki
25 14.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na okres 5 lat, Mozolice Duże i Małe gm. Sieciechów dz. nr 1009/2 i 949/4 oraz Sieciechów dz nr 1064/2 i 1059 - Starosta Kozienicki
26 14.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  położonej przy ul. Lubelskiej dz nr 3804/7, Kozienice - Starosta Kozienicki
27 17.02.2020 r. Zarządzenie P-nta Miasta Radomia nr 1259/2020 +wykaz sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, cz. nieruch. położonej przy ul. Słowackiego w Radomiu, dz. nr 49/4
28 17.02.2020 r. Zarządzenie P-nta Miasta Radomia nr 1260/2020 + wykaz sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego cz. nieruchomości położnej przy ul. Słowackiego w Radomiu, dz. nr 49/5
29 17.02.2020 r. Zarządzenie P-nta Miasta Radomia nr 1261/2020+wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem na 3 lata położonej przy ul. Fundowicza w Radomiu dz. nr 5
30 17.02.2020 r. wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata, cz. dz. nr 2 położonej przy ul. Zamoyskiego 36 Praga-Południe- Zarząd Mienia Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy
31 17.02.2020 r. ogłoszenie+wykaz nieruch. przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Samodz. Publicz. Szpitala Klinicz. im. Prof. Adama Grucy Centrum Kształcenia Podyplomowego, położonej w Otwocku, działki nr: 33/1, 33/3, 33/6 z obr. 56- Starosta Otwocki
32 17.02.2020 r. wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży współużytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej położonej przy ul Paderewskiego, Kozienice obręb 0004, dz. nr 2102/15 - Starosta Kozienicki
33 24.02.2020 r. wykaz nr 4/WO/2020 dot. dzierżawy na 3 lata nieruchomości położonej w Dzielnicy Wawer przy ul. Płowieckiej, dz. ew. nr 101/39 - Urząd m.st. Warszawy
34 24.02.2020 r. wykaz nr 3/WO/2020 dot. wydzierżawienia cz. nieruchomości położonej w Dzielnicy Rembertów, przy ul. Fizylierów, dz ew. nr 79/5 z obrębu 3-00-78- Urząd m.st. Warszawy
35 24.02.2020 r. wykaz nr 5/WO/2020 dot. wydzierżawienia na trzy lata cz nieruchomości położonej w Dzielnicy Bemowo, przy ul. Marynin 15b, dz. ew. nr 80/2 z obrębu 6-06-15 - Urząd m.st. Warszawy
36 25.02.2020 r. wykaz nr 2/DT/2020 Zarządu Mienia Skarbu Państwa dot. dzierżaw nieruchomości położonych w dzielnicach: Bemowo, Wawer, Mokotów, Rembertów, Śródmieście
37 25.02.2020 r. wykaz nieruchomości do sprzedaży prawa własności w drodze przetargu nieograniczonego dot. dz. nr 53 o pow. 0,4976 ha, obręb 0019 Wiksin, gm. Grudusk - Starosta Ciechanowski
38 25.02.2020 r. wykaz nr 6/WO/2020 dot. dzierżawy na 3 lata części nieruchomości położonej przy ul. IX Poprzecznej, dz. ew. nr 3, obręb 3-11-26 - Urząd m.st Warszawy
39 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gm. Chynów, dz. nr 1/10 obręb 0066 Biowet-Drwalew - Starosta Grójecki
40 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gm. Chynów, dz. nr 1/32 obręb 0066 Biowet-Drwalew - Starosta Grójecki
41 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gm. Chynów, dz. nr 1/36 obręb 0066 Biowet-Drwalew - Starosta Grójecki
42 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gm. Chynów, dz. nr 10/3 obręb 0066 Biowet-Drwalew - Starosta Grójecki
43 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gm. Chynów, dz. nr 10/9 obręb 0066 Biowet-Drwalew - Starosta Grójecki
44 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych, dz. nr 8/32, obręb 0066 Biowet-Drwalew gm. Chynów - Starosta Grójecki
45 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dz. nr 76/1, położona w obrębie Łacha, gm. Serock - Starosta Legionowski
46 26.02.2020 r. wykaz njeruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz pow. lipskiego, dot. dz. nr 2868, obręb 0018 Solec nad Wisłą - Starosta Lipski
47 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowych biorących w użyczenie na okres 5 lat dot. działek nr 1157/10 i 1157/12 położonych w obrębie 0001 Lipsko - Starosta Lipski
48 26.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Lipsko-Obszar Wiejski, obręb 0003 Boży Dar, dz. nr 5/2 - Starosta Lipski
49 27.02.2020 r. wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu  nieograniczonego na okres 3 lat- dz. ew. nr 113, Łosice ul. Kolejowa 23 lokal nr 5 i 6 - Starosta Łosicki
50 27.02.2020 r. wykaz lokali użytkowych (garaży) przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu nieograniczonego na okres 3 lat położonych w Łosicach przy ul. Kolejowej 23 lok. nr 10 i 11 dz. ew. nr 113 - Starosta Łosicki
51 28.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. dz. ew. nr 3262, 3275, 3184 obręb Popowo-Letnisko gm. Somianka oraz darowizny na rzecz gm. Zabrodzie dz. ew. nr 183/9, 183/11 obręb Niegów gm. Zabrodzie - Starosta Wyszkowski
52 02.03.2020 r. wykaz nr 5/WMSP/2020 dot. użyczenia  na 3 lata nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Towarowej, cz.  dz. ew. nr 43, obręb 6-04-06 - Urząd m.st.Warszawy
53 03.03.2020 r. wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat dot. lokalu nr 17 mieszczącego się w budynku przy ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu - Starosta Grójecki
54 03.03.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- Kunin, gm. Goworowo- Starostwo Powiatowe  w Ostrołęce
55 04.03.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia- nieruchomość położona w gminie Żabia Wola, w miejscowości Słubica Dobra przy ul. Granicznej- Starosta Grodziski
56 05.03.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Emilianów, gmina Radzymin- Starosta Wołomiński
57 10.03.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dot. dz. ew. nr 334/2 obręb 0029 Prosienica oraz dz. ew. nr 2400 obręb 0001 Brok - Starosta Ostrowski
58 10.03.2020 r. wykaz nr 3/DT/2020 dot. oddania w dzierżawę na czas określony 2 lata dz. ew. nr 16/26, obręb 3-09-07 położonej w Rembertowie, ul. Paderewskiego - Urz. m.st. Warszawy
59 10.03.2020 r. wykaz nr 4/DT/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony -1 rok , działki położone przy ul. Wóycickiego 15 obręb 7-11-01 w Dzielnicy Bielany - Zarząd Mienia Skarbu Państwa Urz. m.st Warszawy
60 10.03.2020 r. wykaz nr 1/BP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony na 1 rok działki położone przy ul. Wóycickiego 15, obręb 7-11-01 w Dzielnicy Bielany - Zarząd Mienia Skarbu Państwa urz. m.st. Warszawy
61 11.03.2020 r. wykaz nr WNS.1431.4.2020 dot. części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Krychnowickiej, dz. nr ew. 51 przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata - P-nt Radomia
62 11.03.2020 r. wykaz nr WNS.1431.5.2020 dot. części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Krychowickiej, dz. ew. nr 51 przeznaczonej do najmu na okres 3 lat - P-nt Radomia
63 12.03.2020 r. wykaz nr 2/WSP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod budowę przyłącza telekomunikacyjnego dz. nr 991/16 położonej w obrębie Nr 8 "Śródmieście" - P-nt Płocka
64. 17.03.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie- gmina Serock, działka nr 348/4 wieś Izbica- Starostwo Powiatowe w Legionowie
65. 19.03.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia (znak WN.6840.9.2019) gmina Jaktorów- Starostwo Powiatu Grodziskiego
66. 19.03.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia na rzecz gminy Gostyniń na okres 3 lat- obręb Antoniów- Starosta Gostyniński
67. 19.03.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego- obręb Osmólsk; gmina Sanniki- Starosta Gostyniński
68. 19.03.2020 r. Wykaz nr 1/U/2020 zawieranych umów najmu- Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie
69. 19.03.2020 Wykaz nr 2/U/2020 zawieranych umów najmu- Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie
70. 23.03.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej- Urząd miasta Ostrołęki
71. 24.03.2020 Wykaz nr. WNS.1431.6.2020 dot. działki nr 230/7 ul. Żółkiewskiego, Radom- Urząd Miejski w Radomiu
72. 26.03.2020 Wykaz nr 7/WO/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Chełmżyńskiej; Warszawa (dot. dz.ew. nr. 1/3 z obr. 3-08-02)- Urząd m.st.Warszawy
73. 26.03.2020 r. Wykaz nr 1/P/2020 dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym- Zarząd Mienia Skarbu Państwa
74. 26.03.2020 r. Wykaz nr 5/DT/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- Zarząd Mienia Skarbu Państwa
75. 26.03.2020 r. Zawiadomienie dotyczące przetargu na najem nieruchomości- Zarząd Mienia Skarbu Państwa
76. 27.03.2020 r. Zarządzenia nr 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020 Starosty Przasnyskiego z dnia 27.03.2020 r. - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
77. 01.04.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 237/4 położonej w obr. 60- Krubin m. Ciechanów- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
78. 01.04.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położona w Mieczysławów, gm. Zwoleń, działka ew. nr. 7- Starostwa Zwoleński
79. 21.04.2020 r. Wykaz nieruchomości nr 8/WO/2020 dot. cz.  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata położonej w Dzielnicy Wesoła, dz. nr 89 ul. Trakt Brzeski - Urząd m.st.Warszawy
80 21.04.2020 r. Wykaz nr 6/DT/2020 dot. dzierżawy na 3 lata działek położonych w Rembertowie przy ul. Chełmżyńskiej 180- Zarząd Mienia Skarbu Państwa
81 21.04.2020 r. Wykaz nr 3/U/2020 dot. najmu na 3 lata działek położonych przy ul.: Niemcewicza, Tunelowej, Złocienia, Markowskiej, Chłopickiego, Wóycickiego - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
82 21.04.2020 r. Wykaz  nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkowników wieczystych, dz. nr 4/100, 4/102 położonych w obr. 50-Szczurzyn, m. Ciechanów - Starosta Ciechanowski
83 21.04.2020 r. Wykaz nr 6/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Smyczkowej, dz. nr 12/2, cz. dz. nr 13/2 na okres 3 lat - Urząd m.st. Warszawy
84 22.04.2020 r. Wykaz nr 7/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości  położonej przy ul. Fleminga, dz. nr 289 - Urząd m.st. Warszawy
85 22.04.2020 r. Wykaz nr 8/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia pod obiekt produkcyjno-magazynowy na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Fleminga, dz. nr 285 - Urząd m.st. Warszawy
86 22.04.2020 r wykaz nr 9/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Fleminga, dz, nr 288 - Urząd m.st. Warszawy
87 22.04.2020 r. wykaz nr 10/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat pod istniejącą infrastrukturę liniową nieruchomości położonej przy ul. Fleminga, dz. nr 178/1 - Urząd m.st.Warszawy
88 22.04.2020 r. wykaz nr 11/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat pod obiekt produkcyjno-magazynowy nieruchomości położonej przy ul. Fleminga, dz. nr 284/1 - Urząd m.st. Warszawy
89 22.04.2020 r. wykaz nr 7/DT/2020 dot. dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości położonych przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Rembertowie, dz. nr: 2/1, 3/3, 12/1 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
90 22.04.2020 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat położonych w Mysiadle gm. Lesznowola w rejonie ul. Polnej, dz. nr 36/2, 38/1, 38/5, 38/10 - Starosta Piaseczyński
91 22.04.2020 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 5 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych  w obrębie Linin II oraz Aleksandrów gm. Góra Kalwaria - Starosta Piaseczyński
92 22.04.2020 r. ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na okres letni do 3 miesięcy na działalność turystyczno-wypoczynkową, dz. nr 368/4 położona w obrębie Klusek, gm. Gostynin - Starosta Gostyniński
93 24.04.2020 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, dz. nr 2008/7, Kazanów gm. Kazanów - Starosta Zwoleński
94 24.04.2020 wykaz nr 9/WO/2020 dot. dzierżawy cz. nieruchomości położonej w Dzielnicy Białołęka dz. nr 27, ul. Odlewnicza/Faradaya - Urząd m.st. Warszawy
95 29.04.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat, Tomice, gm. Góra Kalwaria, ul. Puławska 16, dz. nr 133/1 i 133/3 - Starosta Piaseczyński
96 04.05.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz gm. Celestynów pod drogi gminne, dz. z obrębu 0013 Tabor i 0009 Podbiel - Starosta Otwocki
97 04.05.2020 r. Wykaz nr 12/WMSP/2020 dot. dzierżawy  na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Bysławskiej, dz. nr 73 - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
98 04.05.2020 r. Wykaz nr 5/WMSP/2020 dot. zbycia w formie darowizny na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości położonej przy ul. Towarowej, nr dz. 43/1 - Urząd m. st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
99 04.05.2020 r. Wykaz nr 13/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat położonej przy ul Farysa dz. nr 4/14-cz., 3/1-cz., 2-cz. - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
100 06.05.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk położonych  w obr. 01 Miasto Nasielsk - dz. nr: 1444/7, 1444/8, 1444/9, 1444/11, 1444/13; obr. 51 Siennica - dz. nr: 255/1; obr. 53 Pieścirogi Stare - dz. nr 345 - Starosta Nowodworski
101 07.05.2020 r. Wykaz nr 14/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na 3 lata nieruchomości położonej pryz ul. Daniłowskiego, dz. nr 175/2, obręb 7-05-11 - Urząd m. st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
102 07.05.2020 r. Wykaz nr 11/WO/2020 dotyczący wydzierżawienia działek ewidencyjnych nr 87/2 i cz. dz. nr 108/14 z obrębu 6-12-16 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy na okres 3 lat - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
103 07.05.2020 r. Wykaz nr 12/WO/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Morelowej, dz. nr 35 z obrębu 4-06-08 na okres 3 lat - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
104 07.05.2020 r. Wykaz nr 10/WO/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola, przy ul. Kasprzaka, dz. nr 137 i 138 z obrębu 6-04-08 pod tereny zieleni - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
105 08.05.2020 r. Wykaz nr 2/BP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zawarcia umowy najmu na czas określony do 3 lat położonej przy ul. Makowskiej garaż nr 141 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
106 08.05.2020 r. Wykaz nr 2/P/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym, ul. Lewicka 13/15, garaż nr 1, 5, 12, 13, 15, 22 i boks nr 2 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
107 11.05.2020 r. wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodów  - dz. ew. nr 34/3 położona w Pułtusku obręb 23 - Starosta Pułtuski
108 12.05.2020 r. wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia dz. nr 161/2 Nowy Duninów, obręb Grodziska - Starosta Płocki
109 13.05.2020 r. wykaz części nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie miasta Węgrów, dz. nr 937 i 939 - Starosta Węgrowski
110 14.05.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka, obręb 0001 Ostrów Mazowiecka, dz. nr 292 i 72 - Starosta Ostrowski
111 14.05.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w jednostce ewidencyjnej Drobin, obręb miast Drobin, dz. nr 915. pow. 0,0161 ha - Starosta Płocki
112 15.05.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obręb 0029 Prosienica, dz. nr 334/2 - Starosta Ostrowski
113 18.05.2020 r. wykaz nr 8/DT/2020 dot. wydzierżawienia nieruch. położonych w Dzielnicy Bielany , części działki nr 2 i 12/3 oraz dz. nr 88 Dziwożony z przeznaczeniem na ogródki działkowe i parking - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
114 18.05.2020 r. wykaz nr 13/WO/2020 dot. wydzierżawienia cz. nieruchomości położonej w Dzielnicy Białołęka przy skrzyżowaniu ul. Parcelacyjnej i Mehoffera,oznaczonej jako dz. nr 13/4 z obrębu 4-02-17- Urząd m. st. Warszawy
115 21.05.2020 r. wykaz nr 3/WSP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat lub ewentualnego ustanowienia odpłatnej służebności, dz. nr 475/2 położona w obrębie Nr 8 "Śródmieście"- P-nt Miasta Płocka
116 22.05.2020 r. wykaz nr 15/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Radłowej, dz. nr 34/2, obręb 3-12-44 - Urząd m.st. Warszawy
117 27.05.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Zajezierze gm. Sieciechów, działka nr. 505/15
118 28.05.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny- obręb 0002 Borowe, Małkinia Górna, działka nr 20- Starosta Ostrowski
119 29.05.2020 r. Wykaz nr. 15/WO/2020 dot. wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Szynowej 16- Urząd m.st. Warszawy
120 01.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 8/80 cz nieruchomości oznaczonej jako dz nr 85 położonej w Józefowie przy ul. Polnej 66A w drodze bezprzetargowej - Starosta Otwocki
121 02.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny dz. ew. nr 1449/311 oraz dz ew. nr 2088/13, wieś Jabłonna- Starosta Legionowski
122 03.06.2020 r. Wykaz nr 14/WO/2020 dot. wydzierżawienia cz. nieruchomości położonej przy ul. Powroźniczej, Rembertów, dz. ew. nr 62/12 - Urząd m.st. Warszawy
123 04.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 3 lat na rzecz Poczty Polskiej S.A. położonej w Parysowie, przy ul. Kościuszki 28, lok. nr IV, bud. A położony na dz. ew. nr 254- Starosta Garwoliński
124 04.06.2020 r. Wykaz dot. sprzedaży udziału 4/40 cz w nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, położonej w Józefowie, ul. Polna 66, dz. nr 86 - Starosta Otwocki
125 04.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na działalność gospodarczą na okres 3 lat, dz. nr 92/8, wieś Zegrze Płd - Rybaki, gm. Nieporęt - Starosta Legionowski
126 04.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Chodkowo, gm. Bodzanów, dz. ew. nr 53/1 - Starosta Płocki
127 05.06.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, dz. ew. nr 1472/2 - Starosta Mławski
128 05.06.2020 r. Wykaz nr 9/DT/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, Aleje Jerozolimskie 7 dz. nr 1102 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
129 10.06.2020 r. Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat- dot. dz. ew. nr. 33/12 z obrębu Aleksandrów. gmina Góra Kalwaria- Starosta Piaseczyński
130 10.06.2020 r. Wykaz  nr 18/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Inowłodzkiej- Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
131 10.06.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego- m. Ostrołęka, ul. Psarskiego, dz. ew. nr. 40286/3- Urząd Miasta Ostrołęki
132 10.06.2020 r. Wykaz nr. 16/WMSP/2020  dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. J. Kowalczyka- Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
133 10.06.2020 r. Wykaz nr 17/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 15 sierpnia - Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
134 15.06.2020 r. Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa z dnia 8 czerwca 2020 r. która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- Starosta Powiatu Garwolińskiego
135 15.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, dz. 1054/2 z obr. Otwock Wielki, gmina Karczew- Powiat Otwocki
136 17.06.2020 r. Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- działka ew. nr 1/223, 1/224, 1/192 z obrębu Linin II, gmina Góra Kalwaria
137. 17.06.2020 r. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży- dot. działki nr 710/2, obr. Skrzeszew, gmina Repki- Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
138. 17.06.2020 r. Wykaz nr 19/WMSP/2020 dot. ul. E. Plater 21- Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
139. 17.06.2020 r. Wykaz nr 20/WMSP/2020 dot. ul. E.Plater 21 - Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
140. 22.06.2020 r. Wykaz nr 16/WO/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat - ul. Szynowa 16, dz. nr 10/2-cz. oraz dz. nr 11/2-cz - Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
141. 22.06.2020 r. Wykaz nr 17/WO/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat - ul. Szynowa 33, dz. nr 22/2 - Urząd m.st.Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
142. 23.06.2020 r. Wykaz nr 18/WO/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod tereny zieleni na okres 3 lat, ul. Puławska dz. ew. 20/2 - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
143. 26.06.2020 r. Wykaz nr 21/WMSP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat pod istniejące obiekty produkcyjno-magazynowe dz. nr 291, ul. Soczewkowa - Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
144. 29.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, dz. nr 2103/2, obręb 0001 Ostrów Mazowiecka - Starosta Ostrowiecki
145. 03.07.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia działka nr ew. nr 334, obręb 11 m. Pruszkowa, pow. 0,7063 ha - Starosta Pruszkowski
146. 03.07.2020 r. Wykaz nr 19/WO/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursus  przy ul. Michałowicza 66 oznaczonej jako dz. ew. nr 189 z obrębu 2-11-04 pod teren zielony na okres 3 lat - Urząd m. st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
147. 03.07.2020 r. Ogłoszenie Starosty Mińskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Oszczędność"- dz. nr 1768/2 o pow. 0,0106 ha, położona w Mińsku Maz. przy ul. Pięknej
148. 06.07.2020 r. Wykaz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa Położonej w obrębie Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki, dz. nr 277/2 o pow. 0,1612 ha - Starosta Miński
149. 07.07.2020 r. wykaz do zarządzenia nr 45/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny położonej w obrębie 1 Dziecinów, dz. nr 530 - Starosta Otwocki
150. 07.07.2020 r. wykaz do zarządzenia nr 46/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny połozonej w obrebie 18 Stary Zambrzyków, dz. nr 152 - Starosta Otwocki
151. 07.07.2020 r. wykaz do zarządzenia nr 47/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny położonej w obrębie 5 Piwonin, dz. nr 708 - Starosta Otwocki
152. 07.07.2020 r. wykaz do zarządzenia nr 48/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny położonej w obrębie 24 Wysoczyn, dz. nr 382/2 - Starosta Otwocki
153. 08.07.2020 r. wykaz nr 10/DT/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy cz. działki nr 2, Dziwożony Dzielnica Bielany - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
154. 08.07.2020 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Sońsk, obr. Gołotczyzna, dz. nr 7/9 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Zbyciu podlegają trzy udziały w prawie własności w wys. 1785/38951, 1868/38951 i 1650/38951 - Starosta Ciechanowski
155. 10.07.2020 r. wykaz nr 20/WO/2020 dot. cz.  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Dzielnicy Rembertów, przy ul. Fizylierów, dz. ew. nr 79/5 - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
156. 10.07.2020 r. wykaz nr 22/WMSP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Cieślewskich, dz. nr 11 cz. - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
157. 14.07.2020 r. wykaz  dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gminie Miejskiej Legionowo - lokal niemieszkalny, 4 pomieszczenia usługowo-biurowe, pomieszczenie socjalne z w c na II pietrze bud. przedszkola usytuowanego na działce ew. nr 15/146 i 15/147 w obrębie 68 Legionowo - Starosta Legionowski
158. 14.07.2020 r. wykaz dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dz. nr ew. 40152/12, m. Ostrołęka, obręb 00044, ul. Bohaterów Westerplatte na rzecz jej użytkownika wieczystego - P-nt Miasta Ostrołęki
159. 15.07.2020 r. wykaz nr 3/BP/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony do 3 lat, ul. Makowska garaż nr 16 w szeregu garaży położ. na dz. nr 4/16, obr. 3-03-06 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
160. 15.07.2020 r. wykaz nr 3/P/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokali użytkowych w trybie przetargowym, położonych przy ul. Złotej 68, Al. Jerozolimskich 32 i Nowym Świecie 23 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
161. 15.07.2020 r. wykaz nr 4/U/2020 dot. umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. ul.  Tamka 4, Powsińska 73, Białowieska 17, Podwale 5, Platynowa 10, Markowska 18a na czas określony - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
162. 21.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Osmólsk, gm. Sanniki, dz. nr ew. 161/7 - Starosta Gostyniński
163. 21.07.2020 r. wykaz dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czosnów, położonych w obrębie 0009 Cybulice Małe, gm. Czosnów, dz. ew. nr 345/2 i dz. ew. nr 345/11 - Starosta Nowodworski
164. 22.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, gm. Góra Kalwaria, obręb Linin II, dz. ew. nr 1/542 i dz. ew. nr 5/6 - Starosta Piaseczyński
165. 22.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dot. dz. nr 259/2 położonej przy ul. Śląskiej, obr. Złotokłos, gm. Piaseczno oraz dz nr 132 położonej przy ul. Brzozowej 43, obr Magdalenka, gm. Lesznowola - Starosta Piaseczyński
166. 22.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz Gminy Jabłonna, położonej we wsi Chotomów, gm. Jabłonna, dz. ew. nr 815/32 - Starosta Legionowski
167. 22.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności, dz. ew. nr 4117 - Starosta Sokołowski
168. 24.07.2020 r. wykaz nr 5/U/2020 dotyczący zawieranych umów najmu nieruchomości położonych przy ul. Powsińskiej 73 lok. nr 4, ul. Gen. Andersa 6 lok. nr 128 oraz ul. Koźmiana 2 lok. nr 161 i 145 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
169. 24.07.2020 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, dot. dz. ew. nr 40164/5 położonej przy ul. Oświatowej, m. Ostrołęka - P-nt Ostrołęki
170. 27.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek położonej w gm. Gostynin, obr. Marianów Lucieński, dz. ew. nr 130 - Starosta Gostyniński
171. 28.07.2020 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika, położonej w jednostce ewidencyjnej Wierzbica, dz. ew. nr 2106/25 i dz. ew. nr 2106/28 - Starosta Radomski
172. 29.07.2020 r. wykaz nr 21/WO/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursus, przy ul. Kompanii AK "Kordian" 23, dz. ew. nr 67/1 z obr. 2-11-04 - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
173. 30.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc, dz. ew. nr 24/1 - Starosta Sierpecki
174. 30.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikom wieczystym, położonej w gm. Wilga, obr. OTW Wilga przy ul.Saperów, dz. ew. nr 1- Starosta Garwoliński
175. 3.08.2020 r. wykaz nr 11/DT/2020 dot. nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany, przy ul. Dziwożony stanowiącej dz. ew. nr 2 z obrębu 7-13-03 o pow. ogródek działkowy nr 11 - 402,21 m kw., ogródek działkowy nr 13 - 404,21 m kw., ogródek działkowy ne 29 -373,21 m kw., ogródek działkowy nr 30 - 477,79 m kw. - Zarząd Mienia Skarbu Państwa
176. 05.08.2020 r. wykaz nr 23/WMSP/2020 dot. wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Trakt Brzeski, dz. ew. nr 43/20-cz., obręb 8-07-08 na okres 3 lat - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
177. 06.08.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dot. części dz. nr 9/11 z obrębu 7-02, m. Góra Kalwaria, Al. Wyzwolenia - Starosta Piaseczyński
178. 06.08.2020 r. wykaz nr 22/WO/2020 dot. dzierżawy części nieruchomości położonych w Dzielnicy Bielany, przy ul. Renesansowej oznaczonych jako dz. ew. nr 10/8, 10/9, 10/10 z obrębu 7-08-12 z przeznaczeniem na parking społeczny - Urząd m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
179. 07.08.2020 r. wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, dz. nr ew. 652/8 Ławy, gm. Rzekuń na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - Starosta Ostrołęcki
 ul.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij